Alternatieven

Wat is het alternatief voor sloop van de Stuiverstraat?
Samen met een bevriende architect zijn we gaan brainstormen. Daarna hebben we (lente 2002) een buurtvergadering belegd, waarin we de buurt om wensen en eisen hebben gevraagd ten aanzien van nieuwbouw. In die vergadering hebben we de ideeën die uit onze brainstormsessie tevoorschijn kwamen, kort aangestipt en de eerste reacties gepeild.
Vervolgens zijn we aan de slag gegaan met die reacties en het pakket van wensen en eisen zoals die door de buurt geformuleerd werden.

Wat die eisen zijn, is als volgt samen te vatten:


Op deze pagina ziet u enkele schetsen uit de losse pols. Natuurlijk zijn er meer varianten mogelijk.


 

Laten we om te beginnen eens kijken naar de plannen zoals die er nu liggen, dus de plannen die wij bestrijden:

Het plan volgens Vestide
Onze vier huizen worden platgegooid door de gemeente. Ook een groot deel van de tuinen van de mensen die achter ons in de Tongelresestraat wonen gaan plat, eveneens als het niemandsland wat tussen hun en onze tuinen in ligt.
Vestide bouwt dit enorme terrein (geel) vervolgens vol met een studentenflat (zwart) en een parkeerplaats voor de studenten (roze).
In de bouwplannen en procedures daaromtrent wordt afwisselend over 44 studentenwoningen, en dan weer over 14 woningen gesproken. Bij de hoeveelheid parkeerplaatsen gaat men echter blijkbaar van 44 woningen uit.
Rondom de flat komen fietsenstallingen en een voetpad naar de Tongelresestraat. (beide geel)
Dat voetpad is overigens onwettig, want dat zou recht door een hek en een boom lopen die beide op de monumentenlijst staan.


Hoe zien wij het?
Volgens ons zijn er minstens twee alternatieven:

Ons alternatief nr.1:
Bij het schetsen van dit alternatief zijn we gaan kijken hoe de panden behouden kunnen blijven met zo min mogelijk aanpassingen. Dat bleek heel makkelijk te zijn.
Voor de duidelijkheid: dit alternatief heeft niet onze voorkeur, omdat er in dit plan vrijwel geen rekening met de buurt gehouden wordt.

Als we de flat (blauw) spiegelen, en de lange poot van de flat ietsje korter maken, dan kunnen er weliswaar enkele studentenwoningen (2 of 4?) minder gerealiseerd worden, maar hoeven onze huizen (groen) niet meer gesloopt worden.
Naast onze huizen blijft genoeg ruimte over voor een toegangsweg naar de flat.
Er is nu minder parkeerruimte, maar dat is geen probleem.
Praktisch is het geen probleem omdat de meeste studenten gewoon geen auto hebben.
Juridisch gezien is het geen probleem om de volgende twee redenen:
a) De gemeente kan ontheffing geven van de parkeernorm;
b) En als de gemeente dat niet wil, kan het aantal parkeerplaatsen berekend worden op 14 woningen in plaats van 44, bij hetzelfde plan. Dat doet de gemeente immers in sommige procedures zelf ook al, als dat toevallig beter uitkomt.

Wat betreft de kosten: De gemeente schermt wel eens met het argument dat Vestide niet meer kan werken aan een alternatief omdat de kosten van een architect te hoog zouden zijn. Ten eerste is dit onzin, want Vestide heeft dit argument in gesprekken met ons nooit gebruikt. Ten tweede gaat heel de studentenhuisvesting niet meer door als het echt waar zou zijn, want aangezien de normering voor isolatie van rijkswege is verscherpt, zal Vestide per definitie opnieuw een architect moeten inhuren, of ze de plannen nu verandert of niet.
In elk geval kan ons alternatief nr. 1 goedkoop ontwikkeld worden, aangezien het nauwelijks afwijkt van plan-Vestide. De architect heeft dus nauwelijks extra werk, als deze aan de slag gaat met de nieuwe normen voor isolatie.


 

Onze voorkeur gaat echter naar een ander alternatief uit, waarbij meer rekening wordt gehouden met de buurt, en niet alleen met ons:

.

Ons alternatief nr. 2
Hier wordt de nieuwbouw verfraaid, zonder dat dit veel extra hoeft te kosten. Onze huizen blijven ook hier behouden, maar bovendien wordt er meer rekening gehouden met de privacy van de andere omwonenden, zoals de mensen van de Tongelresestraat en onze buren op de Stuiverstraat.
Dat doen we door de studentenflat in het midden te concentreren, verder weg van de buren.

Nieuw in het plan is een poortgebouw.
Dit nieuwbouwpand in de sfeer van de oudbouw overkapt de toegang tot het studentengedeelte.
Een poortgebouw heeft verschillende voordelen.
Ten eerste ziet het er veel mooier uit.
Ten tweede kan deze bijzondere koopwoning mede bijdragen aan de financiering van de rest van het project, inclusief opknap van de oudbouw.
Ten derde wordt de ruimte zo nog beter benut en meer woonruimte gerealiseerd dan in het oorspronkelijke plan.
En tenslotte zal een poortgebouw naast de behouden oudbouw door de buurt als zeer positief ervaren worden. Dit bleek ook al op een buurtvergadering.
Niet vergeten moet worden dat het is niet alleen wenselijk is om met de buurt rekening te houden, het is zelfs noodzakelijk. Zonder medewerking van de buurt blijven er immers procedures tegen elke vergunning lopen, en duurt het nog jaren voordat willekeurig welk plan gerealiseerd kan worden.


De flat ziet er niet meer als een flat uit. In plaats van een massaal ogend brok beton staat er nu een Atrium: twee blokken met woningen, verbonden door een met glas overdekte binnentuin. De woningen zijn toegankelijk via de binnentuin, waar galerijen uitkijken op de tuin. Zodoende wonen de studenten zeer mooi, wordt geluidsoverlast zeer beperkt door de glazen wand die de binnentuin met de galerijen afscheidt van de buitenwereld, en hebben de omwonenden minder inkijk omdat de nieuwbouw verder weg staat van hun woningen.
Afhankelijk van de instemming van de buurt kan er eventueel zelfs meer woonruimte gerealiseerd worden dan in het oorspronkelijke plan.
Om de nieuwbouw heen geven zo veel mogelijk bomen en groen een natuurlijk karakter aan het hofje. Onder de bomen zijn fietsenstallingen en parkeerruimte.

Natuurlijk zijn er meer alternatieven te bedenken, ook zonder dat er een Atrium of poortgebouw in voorkomt.
Wij hebben alleen willen laten zien dat een beetje creativiteit al snel tot oplossingen leidt.
Het plan zoals dat nu door Vestide wordt aangehouden, is geenszins de enig mogelijke oplossing, ook niet als men weinig geld wil uitgeven.


Atrium met overdekte (tropische?) binnentuin