Groot Eindhoven, September 1996

Plannen voor bouw studentencomplex

Gemeente wil monumentwaardige huisjes in Stuiverstraat slopen

In een kort geding heeft de gemeente de ontruiming geist van vier oude arbeidershuisjes in de Stuiverstraat. De krakers die sinds 1993 de huisjes bewonen protesteren samen met buurtbewoners tegen de plannen van de gemeente om hier een studentencomplex te bouwen.

Door Nanda Niemeijer

Bij het ter perse gaan van dit nieuwsblad was de uitslag nog niet bekend. Misschien staan de krakers inmiddels hun spullen in te pakken en walsen morgenochtend sloopwagens de huisjes plat. De gemeente wil de huizenslopen teneinde er door de Stichting Studentenhuisvesting Eindhoven een studentencomplex te laten bouwen met vierenveertig studenteneenheden.

"Het is een enorme kolos die de gemeente hier wil komen bouwen Veel te groot ten opzichte van de omliggende bebouwing", zegt Y, bewoner van n van de kraakpanden. "Dit is in strijd met de geldende leefmilieuverordening die kleinschalige bouw voorschrijft.

Tuinen
Voor de bouw van het complex moeten aangrenzende bewoners van de Geldropseweg en Tongelresestraat een groot deel van hun tuin inleveren. "Na de bouw van dit complex, is er in deze tuinen geen privacy meer. De overburen krijgen bovendien geen lichtinval meer in hun huis".

Buurtbewoners vrezen niet alleen uit te moeten kijken op een groot blok beton, zij vrezen ook dat zo veel studenten niet integreren met de buurt en er een totaal andere sfeer in de wijk ontstaat. "Wij zijn niet tegen studentenhuisvesting, maar wel op deze schaal", zegt Y die daarmee de mening van de meeste omwonenden verwoordt.

Monumentenlijst
De kans dat de huisjes morgen werkelijk tegen de grond gaan is klein. De krakers hebben een aanvraag ingediend om de huisjes op de monumentenlijst te plaatsen. "Zolang die aanvraag tot aanwijzing voor monument loopt mag er niets meer veranderd worden aan de huisjes, laat staan gesloopt".

De gemeente spreekt van een vertragingstactiek, of zoals procureur van Olden het uitdrukt "De krakers strooien zand in de raderen van de machine"

"Zand in de raderen? Zeg maar gerust snelbeton En dat mag je best zo neerzetten", lacht medekraker X. "Toch hebben wij die aanvraag niet alleen gedaan om ons eigen hachje te redden. Zelfs als ik hier weg moet, hoop ik dat de huisjes behouden blijven. De pittoreske huisjes zijn uit 1910 en zijn nog in authentieke staat. Dit kom je in Eindhoven nog weinig tegen. Verder voel ik me gesterkt door tientallen bezwaarschriften tegen de bouwplannen die door buurtbewoners zijn ingediend"

nieuwsinwijk.jpg (19250 bytes)
Een aantal bewoners van de Stuiverstraat trotseren de regen om te protesteren tegen de sloop van de vier oude woningen.
Foto: Bert Jansen.

Egeltjes
Tijdens het proces wisten de krakers voor enig gegrinnik in de rechtszaal te zorgen. Zij hadden namelijk ontdekt dat er egels leven in hun tuin. "De egel is een beschermde diersoort. De natuurbeschermingswet schrijft voor dat een egel niet verontrust mag worden. De gemeente kan dus niet zomaar gaan bouwen" betoogden zij. Ondanks de hilariteit die dit argument teweegbracht, zag Van Olden zich wel voor een probleem geplaatst. Hij rekent er echter op dat de gemeente een ontheffing kan aanvragen.

Met een beetje pech staan de krakers dus op straat en krijgt de Iriswijk er een studentencomplex bij.

Terug naar persindex