Grote politieke overwinning!
Gemeenteraad draagt B&W op panden voorlopig niet te slopen

 

 

Hoera?

Geen feest zonder een adder onder het gras

Vandaag, 11 maart 2001, heeft de gemeenteraad over de Stuiverstraat gestemd.

En wel in ons voordeel!!

De gemeenteraad heeft het college van Burgemeester en Wethouders opgedragen de mogelijkheid van een alternatief plan te (laten) onderzoeken voor studentenhuisvesting op het terrein van Stuiverstraat 82 t/m 88, waarbij de bestaande monumentwaardige panden behouden blijven, en de Stuiverstraat niet te ontruimen of te slopen voordat de uitslag van dit onderzoek aan de gemeenteraadscommissie SOB voorgelegd is.

In simpeler taal uitgedrukt betekent dit:

De gemeenteraad heeft aan B&W de order gegeven om nu eindelijk eens serieus te bekijken of ze onze huizen niet gewoon kunnen laten staan, en of ze de nieuwbouw voor studenten niet gewoon in onze achtertuin kwijt kunnen.

Wij zijn er van overtuigd dat als dit onderzoek serieus wordt uitgevoerd, er maar één mogelijke uitkomst is:

Ja, dat kan! En hoe sneller er samenwerking met de buurt en ons gezocht wordt, hoe sneller het werkelijkheid kan worden, en wel op een fatsoenlijke manier, met nieuwbouw waar iedereen zich in kan vinden.

Maar wat is dan de adder onder het gras?

Het college van B&W weigert misschien om de wil van de gemeenteraad uit te voeren.

De burgemeester zei letterlijk: "Natuurlijk kan het college er voor kiezen om deze motie niet uit te voeren. Wij zullen ons beraden, en komen er binnenkort op terug." Wanneer is volmaakt onduidelijk.

Kortom, het is maar de vraag of we nu hoera kunnen gaan roepen. Op onze lauweren rusten kunnen we zeker nog niet. Wethouder Backhuijs verzette zich in de raadsvergadering fel tegen de motie, en zal waarschijnlijk proberen om het college van B&W zo ver te krijgen om de motie naast zich neer te leggen.

Het is nu zaak om aan wethouder Backhuijs duidelijk te maken dat hij niet voor niets in een geïsoleerde positie staat: werken naar een oplossing waarin de nieuwbouw er komt zonder dat daar iets voor gesloopt hoeft te worden, is gewoon een beter plan. Wij streven er dus nog steeds naar om in gesprek te komen met de wethouder, en zoeken nog altijd de samenwerking.

Het is dus nog steeds van groot belang dat zoveel mogelijk mensen de petitie aan de wethouder op onze website ondertekenen. Vraagt u dus alstublieft vrienden, familie en bekenden de petitie tekenen, als u dat nog niet gedaan heeft, op http://stuiverstraat.dse.nl/help.htm.

De afgelopen drie dagen kregen wij al 50 steunbetuigingen binnen, waarvoor dank!

Wij zijn wel vreselijk blij met deze overwinning! Het is een belangrijke stap. Naast vele buurtbewoners en mensen uit het hele land, staat nu de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, de gemeentelijke monumentencommissie, de commissie SOB en nu ook de gemeenteraad achter onze eis.