11-6-2001, Eindhoven.

Aan de directeur dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht

Betreft: zienswijze betreffende vrijstelling met toepassing art. 19, lid 2 WRO en bouwplan 44 woningen op de Stuiverstraat te Eindhoven (1771/94)

 

LS

Ik hou dit bezwaar kort, aangezien u weigert mij van voldoende informatie te voorzien. Ik ben het niet eens met het bouwplan. Het bouwplan is in feite gewoon het oude bouwplan, en ik beschouw al mijn oude bezwaren en beroepsschriften tegen dit plan als hier ingelast.

Er komen slechts bezwaren bij:

U kunt niet voor eeuwig steeds dezelfde bouwvergunning afgeven, als deze door de rechter teruggefloten is. Inspraak schijnt iets met democratie te maken te hebben, in plaats van met schijnvertoningen, maar dat is aan u niet te merken.

Het is compleet bizar om een nieuwe bouwvergunning af te geven, terwijl er tegen de oude nog een procedure loopt. U moet eerst afwachten wat de Arrondissementsrechter over de oude bouwvergunning oordeelt, voordat u een nieuwe bouwvergunning afgeeft.

Als u tegen die tijd een artikel 19 procedure opstart, moet dat een procedure zijn op art. 19 lid 1 WRO, in plaats van lid 2.

Het Informatiecentrum is een zootje, evenals de informatievoorziening naar mij toe. Vrijwel niets ligt ter inzage, niets wordt opgestuurd. U weet dat ik steeds bezwaarmaker ben tegen bouwplannen op dit terrein. Hoopte u misschien dat ik op deze manier buiten de inspraak gehouden kan worden? Hoe kan ik of een ander nu op zo’n manier een serieus bezwaar maken?

Vele burgers hebben inmiddels een projectvoorstel gedaan in het kader van de nota "De koers van cultuurhistorie", om de oude bebouwing op de Stuiverstraat tot monument verklaard te krijgen. Hoe kan de gemeenteraad hier nu een oordeel over vellen als u elk besluit onmogelijk maakt door rücksichtslos door te gaan met het plannen van sloop en nieuwbouw? U dient zich niet op de stoel van de gemeenteraad te begeven, en eventuele plannen in de ijskast te stoppen totdat de raad een uitspraak heeft gedaan.

Hoe kunt u zichzelf nog serieus nemen, laat staan wensen dat een ander dit doet, als u zo met inspraak omgaat? Luister eindelijk eens naar de bewoners en de buurt! Dit plan is een verkeerd plan. In plaats van tot in alle eeuwigheid te procederen, wordt het tijd om eindelijk eens met ons om de tafel te gaan zitten, als volwassen mensen, en alternatieven te bespreken. Ik ben daar ten allen tijde toe bereid.

Trekt u de bouwplannen en de vrijstelling alstublieft in.

Gegroet,

...

Eindhoven.

Terug naar Nieuwsindex