Eindhovens Dagblad, 1996(?)

Krakers Stuiverstraat bijten van zich af

Zwarte vlag gehesen in Iriswijk

Door Henri Verwijmeren, foto Kees Martens

EINDHOVEN – Om de sloop van hun onderkomens te verhinderen hebben de krakers uit de Stuiverstraat in de Iriswijk besloten juridisch de degens te kruisen met de gemeente. Ze geven zichzelf een goede kans het kort geding te winnen dat de gemeente bij de rechtbank heeft aangespannen om de panden 82 tot en met 88 ontruimd te krijgen. Door de monumentwaardigheid van de pandjes in de strijd te werpen, worden de sloopplannen mogelijk al maandenlang vertraagd.

De gemeente heeft de ondergrond en de tuinen van het rijtje huizen al verkocht aan de Stichting Studenten huisvesting Eindhoven (SSHE) voor de bouw van een studentenflat met daarbij een parkeerterrein. Voordat de grond wordt overgedragen moeten de pandjes nog worden gesloopt en de bodem gesaneerd. De woningen zijn echter sinds 1993 gekraakt en de drie vaste bewoners (een heeft twee woningen in gebruik) hebben de afgelopen maanden geen gehoor gegeven aan de sommering van de gemeente om de woningen te verlaten. Ten teken van hun strijdlust wappert een grote zwarte vlag op het dak.

"We willen hier blijven wonen, als het kan als huurders van de gemeente", zegt X (27), een van de krakers. "We zijn van deze huizen en de buurt gaan houden. We hebben er ook al veel energie en tijd in gestoken om de huizen weer enigszins bewoonbaar te maken." Ook de dertig meter diepe tuinen met grote bomen erin dienen in de ogen van de krakers gespaard te blijven, om de stad groen te houden.

Handtekeningen
Bovendien zien ze het bouwplan van de SSHE helemaal niet zitten: en daarin worden ze gesteund door veel buurtgenoten. Onder het motto ‘Geen hoogbouw in de achtertuinen’ werden zeventig handtekeningen opgehaald van tegenstanders van de bouw van de drie etages hoge ‘klont’. Nadat de gemeente het gros van de bezwaarmakers niet-belanghebbend had verklaard, bleven er nog twintig bezwaarmakers over.


X (links) en Y voor de kraakpanden in de Stuiverstraat.

Het flatgebouw moet met een zijgevel naar de weg komen staan en zal tot ver in de richting van de Tongelresestraat reiken. Er komen 44 wooneenheden in, het hele plan-oppervlak beslaat 1265 m2.

"We zijn niet tegen volkshuisvesting", benadrukt X. "Maar wat hebben studenten aan flats met een kale huur van 450 gulden per maand? En de gemeente heeft elders voldoende ruimte om studenten te huisvesten: er staat veel kantoorruimte leeg die verbouwd kan worden." Hij vindt het ook onverteerbaar dat het rijtje kraakpanden in feite alleen maar moet wijken voor de aanleg van het parkeerterrein bij de flats.

Medekraker Y (34) vindt dat de bouwplannen totaal misstaan in het beeld van de Stuiverstraat. "Het wordt verdedigd met een verwijzing naar andere hoge gebouwen, verderop aan de Tongelresestraat en de Geldropseweg. Maar de Stuiverstraat heeft een heel andere schaal. Ook de eenzijdige bewoning door studenten past niet in het gemengde beeld van de straat."

Monument
Om hun verzet te versterken hebben de krakers de panden, een rijtje arbeiderswoningen uit 1910, onder de aandacht gebracht van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. "Het gaat om arbeidershuisjes die je elders in de stad nauwelijks nog in een zo originele staat terug vindt", zegt X.

Deze stap heeft de gemeente voor een probleem gesteld, want de rijksdienst heeft de gemeente al laten weten advies te gaan inwinnen over de monumentwaardigheid. Dat kan vijf maanden duren. Normaal gesproken mag er in die tijd niets met de panden gebeuren; ook in de discussie over de monumentwaardigheid van het Van Abbe Museum was er ooit sprake van een dergelijke ‘schorsende werking’.

"Het is inderdaad een nieuwe ontwikkeling", zegt een woordvoerder van de gemeente. "We beraden ons er nog op." Verder doet de gemeente geen mededelingen, in afwachting van de uitspraak in het kort geding op 17 september.

De krakers hebben nog een ander ijzer in het vuur: de gemeente heeft in maart nagelaten de verlening van de sloopvergunning te publiceren, zodat er geen sprake is geweest van een normale bezwaartermijn.
"Daar studeren we ook nog op", zegt de gemeentewoordvoerder.

Terug naar Persindex