Artikel uit Eindhovens Dagblad van 12-06-2002
Monumentencommissie: 'chefswoningen' onvoldoende monumentwaardig
Panden Stuiverstraat mogen gesloopt

EINDHOVEN - De vier omstreden kraakpanden aan de Stuiverstraat mogen van de Eindhovense monumentencommissie worden gesloopt. De commissie oordeelde woensdag dat ze onvoldoende monumentwaardig zijn.

Van de voormalige 'chefswoningen' van sigarenfabriek Boelaers zijn volgens de commissie voldoende soortgelijke exemplaren in Eindhoven te vinden. Een tweede argument is dat de woningen geen op zichzelf staand geheel vormen. De monumentencommissie adviseert aan het college van B. en W., dat doorgaans de adviezen overneemt.
Het vorige college stond op het standpunt dat de woningen moesten wijken voor een studentencomplex van woningcorporatie Vestide. De uitvoering van dat plan heeft jaren op zich laten wachten als gevolg van procedures die de krakers aanspanden.
In het afgelopen jaar bleek dat een meerderheid in de gemeenteraad zich tegen de voorgenomen sloop keerde, omdat de gemeente inmiddels het beleid 'niet slopen, tenzij' voerde.
Een aantal fracties wilde dat opnieuw zou worden bekeken of een alternatief bouwplan mogelijk zou zijn. Het vorige college vond echter dat de gemeente zich jegens Vestide een onbetrouwbare partner zou tonen als de toestemming om de woningen te slopen, zou worden ingetrokken.