Artikel uit Eindhovens Dagblad van 12-03-2002
Gemeenteraad tegen sloop kraakpanden Stuiverstraat

EINDHOVEN - De vier kraakpanden aan de Stuiverstraat in Eindhoven mogen voorlopig niet gesloopt worden, zo heeft een meerderheid in de gemeenteraad gisteren geëist Zij wil dat er eerst onderzocht wordt of het bouwplan voor studentenhuisvesting hier kan worden gerealiseerd, zonder dat er gesloopt wordt.

Dit zou eventueel kunnen in de diepe tuinen achter de panden aan de Stuiverstraat 82-88. B en W wilden gisteren niet aangeven of ze de motie ook tot uitvoering zouden brengen. Wethouder F. Backhuijs vindt dat het gemeentebestuur zich een onbetrouwbare partner betoont door af te zien van sloop. Woningcorporatie Vestide werkt al jaren aan het plan voor een studentencomplex voor 44 wooneenheden in de Stuiverstraat. Hiervoor zouden de vier voormalige 'chefswoningen' van sigarenfabriek Boelaers moeten wijken. De monumentencommissie wil van deze woningen een gemeentelijk monument maken. De raadscommissie stadsontwikkeling vroeg wethouder Backhuijs medio vorig jaar al om met Vestide te kijken naar een alternatief bouwplan. Dit zou passen in het gemeentelijk beleid 'niet slopen, tenzij'. Begin februari werd bekend dat B en W niettemin een sloopvergunning hebben afgegeven. Uit onderzoek van Vestide zou blijken dat een bouwplan zonder sloop niet haalbaar is. De PvdA-fractie diende gisteren in de gemeenteraad een motie in waarin zij een nieuw onderzoek naar een alternatief plan eist. Dit werd gesteund door de SP, GroenLinks, Ouderenappèl Eindhoven, de Stadspartij en een lid van de VVD-fractie. Tevergeefs Wethouder F. Backhuijs (VVD, Stadsontwikkeling) probeerde hen er tevergeefs van te overtuigen dat de gemeente dit niet kan maken tegenover Vestide. 'Vestide heeft al veel geïnvesteerd in het plan. We praten hier al acht jaar over.' Eerder stuitte het plan op procedures van krakers en problemen met het bestemmingsplan. 'Als we nu terugkomen op onze beslissing, dan kan Vestide ons terecht een onbetrouwbare partner noemen', aldus Backhuijs. Burgemeester Welschen gaf aan dat B en W niet verplicht zijn de motie van de raad over te nemen. Zij zullen zich hierover beraden. 'Het zou erg bizar zijn als B en W dit democratische besluit niet zouden uitvoeren', zo stelt Bas Thijs namens de krakers in de Stuiverstraat. Zij hebben een handtekeningenactie tegen de sloop opgezet en gaan de reacties mailen naar het college.