Artikel uit Eindhovens Dagblad van 13-06-2001

Inspraakavond koers cultuurhistorie
'Nota is stapel losse flodders'

Woensdag 13 juni. EINDHOVEN - Ongeveer vijftig mensen kwamen gisteren af op de inspraakavond over het Eindhovense beleid over cultuurhistorie. Maar de meeste insprekers moesten wennen aan de 'open discussie' die cultuurwethouder Nico van der Spek hiermee voorstaat.

'De nota 'koers van cultuurhistorie' staat vol interessante ideeŽn, maar is eigenlijk een hele stapel losse flodders', aldus Theo Tromp, een van de insprekers op de bijeenkomst in het Streekarchief. 'Waar wilt u als gemeente zelf naar toe?' Wethouder Van der Spek antwoordde hierop dat hij de koers stap voor stap helder wil krijgen. 'Wij kiezen voor een paar hoofdlijnen, en wel monumenten, religie, industrialisatie, technologie en het ontstaan van Eindhoven. Als wij de zaak al verder hadden uitgewerkt, zou u mij vragen waarom ik u eigenlijk had uitgenodigd.'

De inspreker vond die keuze te beperkt. 'Het zou zonde zijn als de aandacht voor kunst, nu ingevuld door het Museum Kempenland, verloren gaat.' Van der Spek stelt echter dat de gemeente geen onbeperkte hoeveelheid geld heeft voor cultuurhistorie. 'Als je je niet inperkt, doe je niks goed. Kiezen is even noodzakelijk als vervelend.'

Gedurende de avond zouden ook andere insprekers Van der Spek herhaaldelijk vragen naar zijn plannen met Museum Kempenland. Uit de nota over cultuurhistorie blijkt duidelijk dat de gemeente ontevreden is over de ligging, opzet en het bereik van het museum. 'Wilt u Museum Kempenland verhuizen, of het museum sluiten en het geld op een andere manier gebruiken?', vroegen bezoekers aan Van der Spek.

De wethouder wist deze vragen behendig te ontwijken. 'Ik kan hier geen ja of nee op zeggen. Museum Kempenland wacht met de presentatie van zijn eigen toekomstplan op het aflopen van de inspraaktermijn van deze nota, 30 juni. Zolang ik dat plan niet ken, weet ik niet of ik hier ja of nee tegen zal zeggen.' Directeur Peter Thoben was gisteravond wel aanwezig, maar hield zich op de achtergrond.Literatuurpaden

Een tiental bezoekers gebruikte de inspraakavond om ideeŽn voor eigen projecten en interesses naar voren te brengen. Zo waren er mensen die aandacht vroegen voor literatuurpaden in de stad en oude kerkmuziek. Een groepje krakers van panden aan de Stuiverstraat greep de bijeenkomst aan om te protesteren tegen de sloopplannen van de gemeente. En ook de heer R. Merckx ontbrak niet om het gemeentebestuur te wijzen op de archeologische waarden van de regio.

In de wandelgangen van het Streekarchief klaagden sommige bezoekers over de hapsnap-inbreng van het publiek. 'Iedereen praat in zijn eigen straatje' en 'Mensen praten niet over cultuurhistorie, alleen over hun eigen belang', zo stelden twee teleurgestelde bezoekers. Volgens Ab Hofstee, hoofd sector cultuur van de gemeente Eindhoven, is dat onvermijdelijk. 'Mensen komen op voor die zaken waar ze zelf vol van zijn.'

Terug naar persindex