Artikel uit Eindhovens Dagblad van 24-01-2001

Nieuwe procedure voor omstreden bouwplan studentenwoningen
Bouwvergunning Stuiverstraat ingetrokken

Woensdag 24 januari. EINDHOVEN - De omstreden bouw van 44 studentenwoningen aan de Stuiverstraat is voorlopig van de baan. De gemeente Eindhoven heeft de bouwvergunning ingetrokken na heroverweging van ingediende bezwaren. Eerder had de bestuursrechter in Den Bosch de bezwaren gegrond verklaard.

483810-5946.jpg (12064 bytes)

Initiatiefnemer Vestide heeft vorige week een begin gemaakt met een nieuwe vergunningprocedure om het bouwplan alsnog te kunnen realiseren, zegt directeur A. van Merode. Het plan is op details veranderd vanwege de in de afgelopen jaren gewijzigde bouwvoorschriften, bijvoorbeeld ten aanzien van vereiste isolatiewaarden.

De instelling voor studentenhuisvesting is al jaren bezig met het bouwplan dat op verzet stuitte van omwonenden en van krakers van vier panden die voor de bouw moeten wijken. Ze vochten onder meer de bouw- en de sloopvergunning aan. De bestuursrechter oordeelde dat de gemeente de verlening van de bouwvergunning beter moest onderbouwen.

Dat de gemeente de bezwaren tegen de bouwvergunning nu gegrond verklaart, heeft te maken met rechterlijke uitspraken over het bestemmingsplan Eindhoven binnen de ring. Over onder meer een bouwplan voor een appartementengebouw op de hoek Anna Bijnsweg/Aalsterweg heeft de rechter geoordeeld dat het bestemmingsplan te vaag is over de toegestane bouwhoogte. Ook voor de locatie Stuiverstraat bevat het bestemmingsplan geen concrete bebouwingsvoorschriften.

Zoals voor alle andere omstreden bouwplannen die door de uitspraken over het bestemmingsplan stil liggen, gaat de gemeente ook voor het plan van Vestide bekijken of via een artikel 19-procedure alsnog een bouwvergunning kan worden afgegeven. Deze procedure kan zes tot negen maanden in beslag nemen.

De bezwaren van de krakers tegen de sloopvergunning voor de vier voormalige 'chefswoningen' van de sigarenfabriek Boelaers zijn vorige week door de gemeente afgewezen. Een van de krakers, zegt dat ze van plan zijn tegen dit besluit beroep aan te tekenen bij de bestuursrechter.

Terug naar persindex