Artikel uit Eindhovens Dagblad van 28-06-2001

Politiek voor behoud van oude panden

Donderdag 28 juni. EINDHOVEN - Een meerderheid van de Eindhovense politiek wil de kraakpanden in de Stuiverstraat behouden. De krakers vertragen de gewenste sloop al jaren met juridische procedures, en krijgen nu op de valreep toch nog de politiek mee, uitgezonderd CDA en VVD.

De panden aan de Stuiverstraat moeten wijken voor nieuwbouwplannen van woningbouwvereniging Vestide. Het college steunt deze ontwikkeling. Het college legde gisteren echter de slooplijst voor 2001-2002, met daarin de sloop van de Stuiverstraatpanden, ter advies voor aan de commissie Stadsontwikkeling en Beheer. Die stemde onverwacht in met de roep om behoud van de insprekende krakers.

De krakers willen studentenhuisvesting naast de bestaande pandjes. De fracties willen nu dat wethouder F. Backhuijs die optie met Vestide bespreekt. Backhuijs voelt hier weinig voor. Coalitiepartij PvdA vindt dat sloop van de Stuiverstraat in strijd is met de nota 'Niet slopen, tenzij'. 'We zien mogelijkheden voor een alternatief, waarbij de panden kunnen blijven staan. En we vragen ons af of de monumentencommissie wel naar deze slooplijst heeft gekeken.'

D66-fractievoorzitter M. Schreurs noemde het plan van Vestide 'ontzettend armoedig'. 'Er wordt helemaal geen rekening gehouden met de bestaande bouw. De wethouder heeft ook nooit gekeken naar die optie.' De Stadspartij vindt dat Backhuijs als bemiddelaar tussen de bewoners van de Stuiverstraatpanden en Vestide moet optreden. 'U kiest nu kant voor één partij en dat is niet goed.'

Ondanks de scherpe kritiek, wil Backhuijs vasthouden aan sloop. 'Het is een goed plan. We hebben ingestemd, en daar moeten we nu aan vasthouden. Al zouden we met de kennis die we nu hebben daar misschien niet meer mee instemmen. Anders is de gemeente als onderhandelingspartij niet meer te vertrouwen.'

Hij noemde de omslag van de partijen dan ook inconsistent. 'Studentenhuisvesting weegt zwaarder. Er zijn afspraken gemaakt met Vestide. Ik kan tijdens het spel niet ineens de regels veranderen. Dan creëren we een zwabberbeleid dat naar derden toe niet is te verklaren.'Boetekleed

De krakers willen nu een haalbaarheidsonderzoek naar het behoud van de panden laten doen. Ze trokken gisteren zelf ook het boetekleed aan. 'We hebben veel te lang alleen gekeken hoe we sloop kunnen tegenhouden, nu beseffen we dat de nieuwbouw ook naast onze huizen kan', stelde kraker X. Ze hopen daarnaast nog steeds dat de vier voormalige 'chefswoningen' van sigarenfabriek Boelaers op de gemeentelijke monumentenlijst komen.

De bewoners van de Stuiverstraat zien het als een testcase voor het nieuwe monumentenbeleid van de stad: bestaat de nota uit loze woorden of verandert er echt iets aan het gemak waarmee in Eindhoven mooie oude panden worden neergehaald?

Terug naar persindex