Artikel uit Eindhovens Dagblad van 07-02-2002
'Alternatief bouwplan niet haalbaar'
Toch sloop panden Stuiverstraat

EINDHOVEN - Vier kraakpanden in de Stuiverstraat staan opnieuw op de nominatie om te worden gesloopt. Hoewel een meerderheid van de Eindhovense politiek vorig jaar pleitte voor behoud, zijn B en W toch akkoord met het plan voor studentenhuisvesting waarvoor de woningen moeten wijken.

In juni wilde de raadscommissie voor stadsontwikkeling dat wethouder F. Backhuijs met initiatiefnemer Vestide zou kijken naar een alternatief bouwplan, omdat de gemeente sinds enige tijd het standpunt 'niet slopen, tenzij' huldigt. Backhuijs stelde gisteren in de commissie dat een alternatief bouwplan niet haalbaar blijkt. 'Er is door Vestide heel serieus gekeken naar aanpassingen van het plan.' De wethouder vindt het bovendien van betrouwbaarheid van de kant van de gemeente getuigen dat de in het verleden verleende toestemming voor het bouwplan blijft gehandhaafd. Het plan voor de studentenwoningen dateert van ver voor de vaststelling van het beleid waarin de gemeente zoveel mogelijk probeert waardevolle panden te behouden. Het bouwplan op de plek van de vier voormalige 'chefswoningen' van sigarenfabriek Boelaers is al jaren vertraagd door procedures van de krakers. De gemeente heeft bovendien een nieuwe vergunningprocedure moeten starten als gevolg van door de rechter geconstateerde onvolkomenheden van het bestemmingsplan Eindhoven binnen de ring. Deze week dienden voor de bestuursrechter in Den Bosch de beroepszaken van de krakers aangaande de kap-, bouw- en sloopvergunningen.