B&W wil toch slopen
B&W legt oordeel gemeenteraadsfracties naast zich neer

Klik hier om een petitie aan de wethouder te ondertekenen

Het laatste nieuws – gaat het nou toch nog mis?

Zoals u hier kunt lezen, heeft de meerderheid van de gemeenteraadsfracties in een vergadering van de SOB van vorig jaar besloten dat B&W onze panden moet behouden. Sinds die vergadering in juni 2001 hoorden wij uit verschillende betrouwbare bronnen dat B&W onze panden inderdaad ging behouden. Er was zelfs sprake van dat het hele idee van studentenhuisvesting van de baan was. Wij vroegen B&W per brief om bevestiging van de geruchten, maar kregen steeds geen antwoord. Ook de gemeenteraadscommissie SOB werd niet meer ingelicht, hoewel dit een wezenlijk onderdeel van het democratisch proces is.

Nu heeft B&W echter eindelijk iets laten weten op ons herhaald verzoek tot duidelijkheid: Ze willen onze panden alsnog gaan slopen!! Ze zien geen reden om hun sloop- en nieuwbouwplannen te wijzigen.

De wil van de gemeenteraadsfracties wordt dus zomaar opzij geschoven. En gemeentelijke nota’s over het nieuwe monumentenbeleid, over de koers van de cultuurhistorie, en de nota "Niet slopen, tenzij" blijken niet meer dan gebakken lucht.

B&W beroept zich erop dat de gemeente een onbetrouwbare partner wordt als een ooit verleende goedkeuring alsnog wordt ingetrokken. En de democratie dan? De gemeenteraad is toch zeker de gekozen volksvertegenwoordiging, en B&W zou zich moeten houden aan wat de fracties zeggen!

Bovendien hebben wij vorig jaar een gesprek gevoerd met Vestide. De sfeer van dat gesprek was juist, dat Vestide de Stuiverstraat helemaal niet zo interessant meer vindt. Er staan veel grotere studentenhuisvestingsprojecten op stapel, elders in de stad. De Stuiverstraat was voor Vestide niet meer dan een dossierstuk, wat wel prima in de kast ligt en er niet per sť uit hoeft te komen. Op ons voorstel om de samenwerking te zoeken in een compromis werd niet negatief gereageerd. Logisch, want als Vestide wel haast zou willen maken met bouwen aan de Stuiverstraat, moet ze juist met ons en de buurt samenwerken. Anders houden wij de plannen misschien nog wel jaren tegen.

Kortom, wij denken dat Vestide helemaal niet met alle macht wil slopen, terwijl B&W hen vroeg om van de plannen af te zien. Het lijkt er meer op dat B&W behoorlijk druk heeft uitgeoefend op Vestide om nee te zeggen tegen behoud van de Stuiverstraat, omdat B&W anders bang is prestige te verliezen aan een stel krakers, en dat nooit…

Er zijn meer argumenten:
De wethouder kan nu wel zeggen dat de gemeente jaren geleden toestemming voor bouw heeft verleend, maar dat snijdt geen hout. Op dit moment heeft Vestide geen bouwvergunning, geen toestemming om te bouwen. Die heeft ze inmiddels wel aangevraagd, maar, zoals dat altijd gaat, een nieuwe aanvaag voor een bouwvergunning moet getoetst worden aan de stand van zaken van dit moment, dus niet aan de regels en ideeŽn van jaren geleden.
Aha, dat komt mooi uit. Want de wethouder heeft in de SOB-vergadering van juni 2001 nog gezegd dat de gemeente met de huidige inzichten waarschijnlijk niet voor sloop zou kiezen. Dat dezelfde wethouder een paar maanden later ineens toch wil slopen, wordt dan des te vreemder.

Als men dit proces acht jaar geleden met een wat flexibeler instelling was ingegaan, dan was de studentenhuisvesting waarschijnlijk al vier jaar geleden gerealiseerd op zo'n manier dat onze huizen behouden waren gebleven, en de buurt zich er in had kunnen vinden. Helaas blijkt het totnogtoe volledig aan flexibiliteit te ontbreken, en wordt er op compromisvoorstellen onzerzijds niet eens gereageerd.

Al zou Vestide trouwens wel per sť willen slopen, wat dan nog? Wie is er nu eigenlijk de baas in Eindhoven, Vestide of de gemeenteraadsfracties?
Ach, nou ja, in elk geval blijkt gemeente Eindhoven nog steeds een betrouwbare partner te zijn...

Stuiverwar2.jpg (48649 bytes)

 

Klik hier en onderteken een petitie aan de wethouder!!