PERSBERICHT Woensdag 27 mei 2001, Eindhoven

 

Raadscommissie SOB wil Stuiverstraat behouden.

In de vergadering van de gemeenteraadscommissie Stadsontwikkeling en Beheer (over de slooplijst 2001 / 2002) werd er vandaag met grote meerderheid besloten dat de monumentwaardige panden aan de Stuiverstraat behouden zouden moeten worden.

B&W wil deze panden, die sinds 1993 gekraakt zijn, slopen en er door Vestide (voormalige St. Studentenhuisvesting) een studentenflat laten bouwen. Dit terwijl zowel de Rijksdienst voor de Monumentenzorg als de gemeentelijke Monumentencommissie vinden dat de panden behouden zouden moeten worden, en op de gemeentelijke monumentenlijst zouden moeten komen.

Dat B&W nog niet tot sloop is overgegaan, komt puur door het grote verzet daartegen vanuit de bewoners en de buurt, die met allerlei procedures de plannen al zeven jaar tegenhouden.

De bewoners hadden spreektijd aangevraagd tijdens de SOB-vergadering van vandaag. Zij betoogden dat studentenhuisvesting en behoud van de oude pandjes goed samen kunnen gaan. Zij vroegen uitstel cq. afstel van de sloop, zodat zij de kans krijgen om een serieus alternatief plan te ontwikkelen, waar alle partijen zich in kunnen vinden: Gemeente, Vestide, buurt en bewoners.

Op de VVD en het CDA na voelde de commissie hier veel voor. Raadsleden betoogden dat de gemeente toch niet voor niets de nota "Niet slopen, tenzij…" en de nota "de Koers van Cultuurhistorie" uitgebracht heeft. De meerderheid van de commissie was het erover eens dat het zonde is om de panden te slopen als dat niet nodig is, en adviseerde B&W om de panden van de slooplijst te halen en de ruimte te geven aan de ontwikkeling van alternatieven.

Wethouder Backhuijs voelde daar weinig voor. Hij gaf toe dat de sloop van deze panden met de inzichten van nu waarschijnlijk een verkeerde keus is, wat een bijzondere uitspraak is. Toch had hij weinig behoefte om eerder gemaakte plannen nu te wijzigen, zelfs al leverde dat hem van een van de commissieleden het verwijt van "starheid" op.

De wethouder beloofde wel om de Stuiverstraat opnieuw aan de orde te stellen binnen het College van B&W, na de vakantie.

De SOB adviseerde hierop in meerderheid opnieuw dat de sloop tegengehouden moet worden.

De bewoners zijn erg blij met de steun die zij de SOB krijgen voor het behoud van de 120 jaar oude panden. Zij willen een kans om de panden te legaliseren en op te knappen, en hopen dat B&W die ruimte geeft voordat er achteraf moet worden geconcludeerd dat er weer een belangrijke kans is blijven liggen. Monumentwaardige panden slopen voor een parkeerplaats zou immers zonde zijn.

Dit brengen de bewoners ook onder de aandacht middels een internetcampagne. Zij roepen alle burgers van Eindhoven en ieder ander op, om op www.dse.nl/stuiverstraat (de site waar u nu op bent) een brief te ondertekenen voor het behoud van de panden. Tot nu toe hebben vele mensen de elektronische brief ondertekend, die aan de gemeente wordt gestuurd in het kader van de nota over cultuurhistorie.

Volgens de bewoners en hun site is de Stuiverstraat de eerste testcase voor het nieuwe monumentenbeleid van de stad: Bestaat de nota "de Koers van Cultuurhistorie" slechts uit loze woorden, of verandert er echt iets aan het gemak waarmee in Eindhoven mooie oude panden worden neergehaald?

De tijd zal het leren.

Laatste nieuws over dit onderwerp

Onderteken de petitie!

Terug naar nieuwsindex