Ingezonden brief naar het Eindhoven Dagblad, naar aanleiding van het artikel "Ontknoping Stuiverstraat nabij" van 20-12-2002

Te paard, te paard! We zijn verraden!

Afgelopen Vrijdag plaatste het ED een kort artikel over de gekraakte Stuiverstraat, die binnenkort gesloopt dreigt te worden voor een studentenflat.
Ik ben natuurlijk heel blij dat de pers aandacht aan onze zaak schenkt. Toch was ik een beetje verbaasd, omdat het artikel de kern van de zaak precies lijkt te missen.
Zo wordt ik geciteerd in het artikel dat de aanpassing van het plan een cosmetische aanpassing is, maar dat is nogal oud nieuws. De laatste aanpassing van het bouwplan dateert namelijk uit 1994.

Wat is er aan de hand? Vier monumentwaardige pandjes uit 1880 dreigen gesloopt te worden voor een studentenflat, terwijl dat geheel overbodig is. De studentenhuisvesting kan namelijk prima achter onze huizen gebouwd worden, ook zonder dat die bouw kleinschalig wordt, zoals het artikel suggereert. Wij streven naar een win-win situatie: behoud oudbouw; nieuwbouw in de tuin, in een vorm die de goedkeuring van de buurt heeft; legalisatie van de kraakpanden. Dan is iedereen blij: gemeente, buurt, wij en Vestide die de flat wil bouwen. Vestide heeft immers al 9 jaar vertraging opgelopen, en kan dan eindelijk met bouw beginnen. Niet voor niets eiste de gemeenteraad in maart van B&W dat zij alle sloop- en ontruimingsprocedures stop zou zetten, totdat B&W de alternatieven voor sloop serieus onderzocht had, en in de commissie Ruimtelijke Pijler had besproken.

Wat is nu het probleem, wat mijns inziens een logischer onderwerp voor het artikel was geweest: B&W heeft nu achter de rug van de gemeenteraad om een bouwvergunning afgegeven voor de flat, zonder dat ze ook maar enig onderzoek heeft gedaan naar alternatieven voor sloop. Laat staan dat die alternatieven besproken zijn met de raad. Wij zien dit als verraad van zowel ons als de raad. Want wat heeft dit met democratie te maken?
Rest mij om iets te zeggen over de mooie tekening (niet online) van Vestide die bij het artikel werd geplaatst, van de nieuwe studentenflat. Daar klopt weinig van. Zo staan er helemaal geen bomen meer als Vestide zijn zin krijgt, en bovendien hebben ze in de tekening het huis van onze buren voor het gemak even gesloopt, hoewel daar geen plannen voor zijn.

Wij hopen in elk geval dat de gemeenteraad in actie komt, en het niet pikt dat B&W de motie van de raad zomaar aan haar laars lapt.
Hoogachtend,
Stuiverstraat

Onderteken de petitie!

Terug naar nieuwsindex