Artikel uit Eindhovens Dagblad van 20-12-2002
Ontknoping Stuiverstraat nabij

Vrijdag 20 december, EINDHOVEN - Het lijkt een spannende ontknoping te worden in de Eindhovense Stuiverstraat. Vier voormalige sigarenmakerswoningen moeten wijken voor nieuwbouw van studentenhuisvesting. De pandjes zijn al negen jaar lang gekraakt en de krakers verzetten zich met hand en tand tegen de sloop van hun onderkomen. Inmiddels is de bouwvergunning verleend en wacht het projectbureau van woningstichting Hhvl tot 8 januari of er nog bezwaarschriften worden ingediend. Daarnaast buigt de Raad van State zich nog over bezwaren van de krakers tegen sloop- en kapvergunningen.

'Wij zijn geen partij in dit conflict', bezweren R. Simons en H. van der Kam namens Hhvl, dat laat bouwen in opdracht van de dochter Vestide studentenhuisvesting. 'We vinden het wel jammer dat we zo lang moeten wachten in een tijd van stijgende woningnood onder studenten.'
Ook verschillende fracties in de gemeenteraad zoals SP en PvdA buigen zich weer over de kwestie. De vorige raad heeft op de valreep in maart dit jaar het college gevraagd eerst te laten onderzoeken of de panden met andere bouwplannen behouden zouden kunnen worden. Vestide zegt echter dat conform haar uitgangspunten kleinschalige bouw niet wenselijk is. Uitbreiding van het complex is alleen mogelijk door aankoop van grond van derden. Volgens B en W is echter niemand van de in aanmerking komende eigenaren bereid tot verkoop.
De plannen van Hhvl voorzien nu in twee gebouwen. Het grootste van drie bouwlagen en 8,50 meter hoog, staat dwars op de Stuiverstraat, parallel aan een strook parkeerhavens. Achter die parkeerplaatsen verrijst dan een kleiner gebouw van twee bouwlagen. Het gaat in totaal om 44 'studenteneenheden'.
De woningen kennen geen balkon of tuin, wel fietsbergingen aan de achterkant. Alleen op de hoek met de Stuiverstraat verspringt de bovenste gevel iets naar binnen, om de massaliteit iets weg te nemen. Het levert een smal balkon op. Kraker Bas Thijs spreekt van cosmetische aanpassingen.

(Zie ook onze ingezonden brief n.a.v. dit artikel)