Verslagje Informatie- & inspraakavond van 12-6-2001 over de nota de Koers van Cultuurhistorie:

In het streekarchief van Eindhoven werd door wethouder Nico van der Spek een informatie- en inspraakavond voor burgers belegd op 12 juni. Eerder werd al een dergelijke avond belegd voor de instanties en verengingen die actief zijn op het terrein.

De opkomst van gisteren was behoorlijk groot: Rond de vijftig mensen kwamen luisteren en hun mening geven. Natuurlijk was hier maar een kleine groep speciaal voor de Stuiverstraat gekomen, aangezien we ook niet actief hebben opgeroepen om massaal aanwezig te zijn, maar het geeft wel aan dat het onderwerp cultuurhistorie leeft in Eindhoven.

Onder de aanwezigen leefde veel frustratie. Eindhoven heeft immers nooit een beleid gehad op dit gebied, zoals duidelijk te zien is aan de stad. Hoewel Eindhoven al meer dan 760 jaar stadsrechten heeft, en zeker niet pas door Philips in de dertiger jaren van de 20ste eeuw is opgebouwd zoals veel mensen denken, is daar hoegenaamd niets van te zien. Fietsend door de stad denk je eerder dat Eindhoven een soort Almere is, maar dan van een paar decennia ouder. Haast alles wat historisch interessant is, wat monumentwaardig is, wat van waarde is voor de stad, is afgebroken. Wat ons rest is een betonnen stad, waar de menselijke maat ten ene male ontbreekt.

Verschillende aanwezigen gaven dan ook commentaar op de doorgaande sloop van monumentwaardige panden, de halfslachtige bescherming van o.a. de Oirschotse Heide en de Philipsbuurt, het ontbreken van degelijk onderzoek naar de geschiedenis van de stad, en het feit dat het meeste onderzoek naar cultuurhistorisch waardevolle zaken slechts gedaan wordt om te kijken of het niet gesloopt kan worden, in plaats van behouden, en daarmee ook ontoegankelijk blijft. Er was daarnaast commentaar op de weigering om iets te doen met andere zaken dan de drie speerpunten van de nota, namelijk ontstaan, religie en industrialisatie. Bijvoorbeeld kunst valt hier niet onder, en ook niet de cultuur van anderen dan de Eindhovense blanke autochtoon. Dat terwijl Eindhoven toch altijd een stad van nieuwkomers is geweest. 
Meerdere aanwezigen spraken de angst uit dat het nieuwe beleid zou blijven bij voornemens op papier, in plaats van concrete acties die werkelijk iets opleveren. Duidelijk was dat vrijwel iedereen wel een ervaring met de gemeente had gehad om dit te verwachten. Er waren echter natuurlijk ook mensen die hun blijdschap uitspraken, dat gemeente Eindhoven nu eindelijk iets lijkt te leren, en in elk geval op papier tot een beleid begint te komen. Nu de praktijk nog!

Natuurlijk hebben wij de Stuiverstraat naar voren gebracht, als een project waarin de gemeente haar mooie beleidsvoornemens in realiteit kan omzetten. We hebben, al zeggen we het zelf, ons verhaal goed duidelijk kunnen maken, al moest het natuurlijk erg kort.

Het werd echter meteen duidelijk waar de schoen wringt. Hoewel de heer Van der Spek mooie algemene volzinnen uitsprak, over de beleidslijn om niet te slopen, tenzij het niet anders kan, en over de gigantische moeite die de gemeente neemt om allerlei waardevolle panden van de ondergang te behoeden, ondanks dat alles had hij geen enkele interesse voor de Stuiverstraat (of enig ander project wat hier en nu de doelstellingen meer kan maken dan loze woorden).

Alleen op nieuwe plannen rond de Catherinakerk en museum Kempenland werd uitgebreid ingegaan, de rest werd al redelijk snel weer afgekapt. Over de Stuiverstraat en de vele mails daarover (er valt pas sinds een week te reageren, en er zijn nu al 83 reacties binnengekomen) wilde hij alleen kwijt dat we blijkbaar "goed georganiseerd" zijn.

Dat wil echter zeker niet zeggen dat onze actie verloren moeite is. Dankzij de vele reacties beginnen er zich contacten te vormen, en raken meer en meer mensen ge´nteresseerd. Wellicht kunnen we binnenkort met een bredere alliantie de politieke macht opeisen die nodig is om als gesprekspartner geaccepteerd te worden.

We blijven iedereen dan ook oproepen om te reageren op onze noodkreet. Klik alstublieft hier en onderteken het formulier!
Hoewel de inspraakavond al is geweest, kunt u het formulier nog invullen en opsturen tot 30 juni 2001, en de heer Van der Spek heeft al aangegeven dat ook reacties die kort daarna binnenkomen, nog meegenomen worden.

Klik hier voor een artikel over de avond van het Eindhovens Dagblad.

 

Terug naar nieuwsindex