Redactioneel TROUW

Krakers kunnen nuttig zijn
2003-10-22

Het kraken van bedrijfspanden wordt, als het aan de Tweede Kamer ligt, verboden. Een meerderheid van de volksvertegenwoordigers heeft hier gisteren mee ingestemd. De brede steun voor het voorstel van Jan ten Hoopen is enigszins verrassend, want het CDA-kamerlid draagt weinig harde feiten aan die zijn vergaande motie rechtvaardigen. Hij maakt niet duidelijk op welke schaal krakers illegale houseparty's organiseren en hoeveel geld ze daarmee verdienen: hij houdt het op 'heel veel'. Zijn bewering dat negen op de tien krakers uit het buitenland afkomstig zijn, lijkt eveneens een slag in de lucht.

Daar staat tegenover dat de krakers niet op hun blauwe ogen hoeven te worden geloofd als zij stellen dat de ware kraker zich verre houdt van illegale feesten en xtc-handel. In hoeverre zij hun best doen 'hun' kraakpand netjes te onderhouden, valt lastig te controleren. En ook de zogeheten broedplaatsen mogen best met enige scepsis worden bezien. Het is voor beeldend kunstenaars, uitvinders en popmusici ongetwijfeld prettig dat zij in deze grote gekraakte bedrijfspanden de ruimte hebben om, zonder grote maatschappelijke prestatiedrang, hun werk uit te oefenen. Maar zo'n plek in de luwte is hooguit een leuke, tijdelijke meevaller, en niet iets waarop sommige groepen mensen eeuwigdurende rechten kunnen doen gelden.

De krakersbeweging heeft niettemin één sterk argument: de woningnood. De bouw van huizen stagneert, de vraag naar woningen neemt toe. Dan valt het slecht te verkopen dat zo'n drie miljoen vierkante meter kantoorruimte leegstaat. Het kraken van leegstaande kantoren is weliswaar geen oplossing voor het tekort aan huizen, maar voor de eigenaar wel een stok achter de deur. Die weet dat een pand na een jaar leegstand gekraakt mag worden. Dat vormt wellicht een stimulans om voor zo'n pand een bestemming te zoeken -zoals de door minister Dekker (huisvesting) beoogde verbouw tot woonruimte. VVD, LPF, SGP en ChristenUnie willen naast het kraken van kantoren ook het kraken van woningen verbieden. Maar ook voor leegstaande huizen geldt: zonder dreiging van kraken valt te vrezen dat eigenaars om speculatieve redenen weinig haast maken met renovaties en het zoeken van een nieuwe huurder. Het CDA wil voorlopig niet aan zo'n totaalverbod. Hopelijk blijft dat zo.

 

Terug naar pagina over kraakverbod