UPDATE:

Onderstaande pagina heeft het over een kraakverbod wat in 2003 dreigde. Dat hebben we met zijn allen in Nederland gelukkig kunnen afwenden, om onderstaande redenen. Helaas geven LPF en VVD niet op, en is er opnieuw door de Tweede Kamer om een kraakverbod geroepen in 2006. Op of omstreeks 12 juni zal Minister Dekker een voorstel tot wetswijziging doen aan de kamer. Het is inmiddels al bekend dat ze kraken strafbaar wil stellen in alle gevallen.

De grote vier steden, de G4, hebben nu laten weten dat ze tegen een kraakverbod zijn omdat het de enige sanctie op langdurige leegstand is. Verder willen ze dat het woonrecht verder uitgehold wordt door vaker tijdelijke (antikraak) bewoning toe te staan. Dekker heeft al laten weten dat ze meer tijdelijke bewoning een goed idee vindt naast het kraakverbod. We weten dus eigenlijk al dat ze niets met het advies van de G4 gaat doen, behalve antikraak makkelijker maken.

Wat echter niemand lijkt te willen beseffen is dat antikraak zal verdwijnen zodra er een kraakverbod komt. Want waarom zou je iets tegen kraken doen en tijdelijk mensen in je pand zetten als het toch niet gekraakt mag worden? De reden voor het huisvesten van kraakwachten valt weg. Daarmee dreigt dakloosheid voor tienduizenden mensen en vele culturele broed- en vrijplaatsen.

Op 12 juni zal de kraakbeweging weer van zich laten horen!

========================


Kraakverbod dreigt

 

CDA wil totaalverbod op kraken?

Op 8 oktober 2003 heeft het Tweede Kamerlid Ten Hoopen van het CDA een motie ingediend waarin het kraken van bedrijfspanden verboden wordt. Deze motie is afgelopen dinsdag 21 oktober door de Tweede Kamer aangenomen.

Het CDA wil met de motie ondermeer voorkomen dat criminele organisaties uit het buitenland Nederland als vestigingsplaats kiezen. Ten Hoopen sprak ook over terroristische activiteiten van buitenlanders vanuit kraakpanden.
Het is nog onduidelijk of minister Donner de motie overneemt of naast zich neerlegt, maar staatssecretaris EZ van Gennip liet al weten sympathiek tegenover de motie te staan.

Op zondag 12 oktober zei Ten Hoopen dat dit wat het CDA betreft pas een eerste stap is. Hij wil zo snel mogelijk een wetswijziging waardoor ook het kraken van woningen strafbaar wordt, en elke vorm van kraken dus voortaan onmogelijk is.

Op dinsdag de 14e kwam Van Bochove, Tweede Kamerlid en woordvoerder volkshuisvesting namens het CDA, hier weer op terug. Het CDA zou het kraken van bedrijfspanden nog steeds willen verbieden, maar bij woningen zou kraken toegelaten moeten worden op dezelfde manier als nu.

Wat nu het werkelijke standpunt van het CDA is, is onduidelijk, maar zeker is dat men met een kamermeerderheid een einde wil maken aan het kraken van kantoren en andere bedrijfsruimten.

 

Ook Open Dag kraken in Eindhoven op 8-10.
KSU Eindhoven - 05.11.2003 14:40

 


Flyer voor Open Dag Eindhoven

Op 8 november houden in heel het land, en ook in Eindhoven, kraakpanden een Open Dag!

Ook in Eindhoven houden een aantal kraakpanden open dag op 8 november, namelijk het gelegaliseerde pand Burgers, en de gekraakte panden Geldropseweg, Willemstraat en de Brakkebar.
We beginnen om 13.00 in Burgers, Hertogstraat 2 Eindhoven, en na een kort praatje en een rondleiding maken we een fietstochtje langs een aantal panden.

Kom ook een kijkje nemen, en neem je vergrootglas mee om samen te zoeken naar die buitenlandse criminele organisaties! En een fiets, want dat is ook best handig op een fietstocht.

 

Link: Test hier uw vooroordelen over krakers - wat zijn de feiten?

Ten Hoopen niet kraakhelder

Aan alles is duidelijk dat Den Haag en in het bijzonder Ten Hoopen geen enkel idee heeft over wat kraken eigenlijk is.
Alleen al die "criminele buitenlanders" die volgens hem de kraakpanden bevolken. Het is juist zo dat binnen de kraakbeweging al jaren wordt geprobeerd om kraakpanden meer een afspiegeling van onze multiculturele maatschappij te laten worden, maar dat dit (behalve in Amsterdam) volledig mislukt is; kraken is vrijwel 100% een autochtone, blanke aangelegenheid. Overigens is het wonderlijk hoe Ten Hoopen buitenlanders blijkbaar gelijkstelt aan criminaliteit en terrorisme.

Verder is geen crimineel of terrorist zo gek om in een kraakpand te gaan wonen. Zulke lieden willen immers juist onzichtbaar zijn, terwijl je met een kraakactie per definitie de aandacht van politie en justitie op jezelf richt.

Wat Ten Hoopen en de meerderheid van de Kamer voor het gemak vergeet, is dat kraken een belangrijke sociaal-maatschappelijke functie heeft in Nederland. Niet alleen het kraken van huizen, maar zeker ook het kraken van kantoren en andere bedrijfsruimten, zoals het rapport "Kraken in Nederland" van de Raad van Kerken al in 1978 aantoonde.

 

Kraken bestrijdt woningnood en leegstand

Op dit moment staat er 5 miljoen vierkante meter kantoorruimte leeg in Nederland. De verwachting is dat dit binnen een jaar zal verdubbelen. Tegelijkertijd is de woningnood enorm en sterk groeiende. Er zijn nu al 518.000 woningzoekenden volgens het VROM. Overal worden de goedkope wijken gesloopt om plaats te maken voor duurdere huurwoningen, koopappartementen en Vinex-locaties, dus het wordt alleen nog erger.
De wachttijd voor een studentenkamer in Amsterdam is langer dan de duur van een studie, de wachttijd voor een woning is in het centrum 10,5 jaar, daar buiten 7 jaar. Ook Eindhoven is niet mals. Zelf had ik als doorstromer een inschrijftermijn van 9 jaar waarmee ik bijna aan de beurt was, maar dat is bij de wijziging van het toewijzingssysteem op 1 januari door vieren gedeeld, en dus maak ik de komende jaren nog geen enkele kans op een huurwoning.

De woningnood en gelijktijdige leegstand zijn dus enorm groot.
Kraken vergroot de druk op eigenaren om fatsoenlijk met hun bezit om te gaan, en hun gebouwen daadwerkelijk te gebruiken of te verhuren. Daarbij hebben eigenaren meer dan genoeg instrumenten om kraken tegen te gaan. Een pand mag pas gekraakt worden als het meer dan een jaar leeg staat, en wanneer de eigenaar kan aantonen binnen korte tijd iets met zijn pand te doen, moeten de krakers vertrekken.

 

Technoparties

Ten Hoopen gebruikt als argument dat er vaak bedrijfspanden gekraakt worden voor feesten. Het gebeurt inderdaad incidenteel dat een pand "gekraakt" wordt om er een technoparty in te geven. Toch is de werkelijkheid genuanceerder dan Ten Hoopen schetst.
Ten eerste gebeurt dit "feestkraken" maar af en toe, en wil de overgrote meerderheid van de krakers er niets mee te maken hebben.
Ten tweede wordt een pand niet werkelijk gekraakt in zulke gevallen. De panden worden illegaal bezet voor de duur van een feest, en daarna gewoonlijk weer verlaten. Er is dus geen probleem om ze ontruimd te krijgen, en met kraken heeft het eigenlijk niets te maken. Dergelijke feesten worden dan ook niet alleen in bezette panden gegeven, maar ook in fietstunnels en dergelijke.
Ten derde hebben we het dan over illegale feesten waarvoor geen vergunning is aangevraagd. Dat wil zeggen dat ze al verboden zijn, en de politie onmiddellijk kan optreden zonder dat daar nieuwe wetten voor nodig zijn.

De wet die Ten Hoopen in wil voeren treft juist niet deze feestkrakers. Die waren toch al illegaal bezig, dus voor hen verandert er niets. De wet treft wel de overgrote meerderheid van de krakers, die serieus begaan zijn met de nood onder woningzoekenden in het algemeen en die hun eigen woningnood op willen lossen, en die dus hun kraakpand zo bewoonbaar als mogelijk te maken. Het zijn juist krakers die ervoor zorgen dat vele vervallen panden gered zijn van de sloop, die achterstallig onderhoud ter hand nemen, die criminaliteit door leegstand bestrijden, die woningen toevoegen aan de woningvoorraad, die buurten leefbaarder maken, die de participatiemaatschappij waarmee het CDA zo schermt werkelijk in de praktijk brengen.

 

Economische spin-off van kraken

Laten we tenslotte niet vergeten dat een (geheel of gedeeltelijk) kraakverbod niet alleen tienduizenden krakers van hun woning berooft, maar bovendien bijzonder slecht is voor de economie. Een grote groep kunstenaars, ambachtslieden en innovatieve kleine bedrijfjes heeft noodgedwongen zijn toevlucht in kraakpanden en gelegaliseerde kraakpanden moeten zoeken, omdat ze in hun opstartfase nooit de hoge prijs van commerciële ruimte kunnen betalen.
In kraakpanden vind je ateliers, meubelmakerijen, beginnende webdesigners, fotografen, gaarkeukens, zeefdrukkerijen, oefenruimtes, fietsenmakers, decorbouwers, enzovoorts enzovoorts.

De economische spin-off van het kraken is inmiddels genoegzaam bekend. Zo heeft de gemeente Amsterdam na de ontruiming van een flink aantal grote kraakpanden het broedplaatsenbeleid ingesteld, waarbij er in vijf jaar tijd 41 miljoen euro wordt vrijgemaakt om vervangende ruimte te bieden aan kunstenaars en kleinschalige bedrijvigheid die door deze voortdurende ontruimingen in hun voortbestaan bedreigd werden. Er is veel kritiek te geven op deze broedplaatsen, maar feit is dat Amsterdam en inmiddels ook Nijmegen doordrongen is van de economische waarde die kraakpanden totnogtoe boden.

Het CDA slaat met botte bijl door dit alles heen, legaliseert leegstand en criminaliseert de oplossing die kraken biedt. En zoals tegenwoordig gebruikelijk, volgt de meerderheid van de Kamer gedwee. De minister dreigt dit standpunt nu over te nemen, en zoals het er nu uit ziet, is binnenkort het kraken van bedrijfspanden (en misschien zelfs het kraken überhaupt) verboden.
Dit mag en kan niet gebeuren!

 

Kraakspreekuur Eindhoven "Ora et Labora".

 

Links: