10.jpg (26377 bytes)

10. Van allesch gebeurt er: Er isch eenen buurt-actie-comite opgestaan:
"Den Eegheltjesch", die ooveral pijnlijke prikacties uitvoeren.
Den wethouder weet het niet te waardeeren.

 

 

11.jpg (19175 bytes)

11. Den bewoonersch der Stuiverstraat schuwen ook den rechtszaal niet.
Heevigh en emotioneel klaaghen zij den advocaat der klercken aan,
die echter den ontruimingh der Stuiverstraat eischt.
Wat zal den rechter oordeelen?
En kan hij dit wel, hij heeft wel wat van eenen aap...

 

 

12.jpg (26944 bytes)

12. Den toekomscht isch onzeeker. Gaat het misch dan komt straks den
sterken arm, dat blauwe krapalje, den Stuiverstraat ontruimen!

 

 

13.jpg (21628 bytes)

13. Het landje wordt vernietigd, den bewooners in elkaar geslaaghen,
den huischjens tot puinhoopen herleid!

 

 

14a.jpg (22685 bytes)

14. Ach Irisbuurt, laat dit toch niet gebeuren!
Of straks staat uw volk op straat!
Slaat den handen tesamen, schrijft brieven naar de krant,
geeft den gemeente trammelant!!

14b.jpg (9856 bytes)

Buurtcomite "den Eegheltjesch"
Tekst: X
Houtgravures: Gustave Dore.

WB01434_.gif (869 bytes)