Cecilia.gif (3340 bytes)               logoklein.gif (9034 bytes)                  Piet.gif (3121 bytes)

Stuiverstraat 82 t/m 88 bestaat uit vier monumentwaardige oude huisjes die met sloop bedreigd worden. Gemeente Eindhoven wil de huizen slopen om in de tuin een studentenflat neer te laten zetten. De huizen zelf verdwijnen voor een parkeerplaats speciaal voor de studenten. Studenten zijn tegenwoordig ineens allemaal stinkend rijk en hebben allemaal een auto misschien?

Deze site is opgericht door de bewoners van de Stuiverstraat, en verzet zich al bijna 11 jaar tegen de sloopplannen, tot nog toe met succes.

Stuivergeenachtergr.gif (98097 bytes)

Alles van waarde is weerloos...

Ik hoorde net herrie buiten en ging kijken.
Een mooie boom werd omgehakt bij de parkeerplaats naast ons. Het enige stukje groen op een verder lelijk, doods stuk beton.
Hij staat niet in de weg. In de lente ruikt de hele straat naar de bloesems van de boom. Maar vanwege de vooruitgang of de één of andere neoliberale technocratenfantasie staat er nu, terwijl ik schrijf, een dikke kerel met een sigaar in zijn bek en een stinkende, schreeuwende motorzaag in zijn klauwen, gehakt te maken van dit groene leven.

Dag lieve boom, we zullen je missen in dit straatje, waar we weer een stap dichterbij betoncity zijn gekomen...

 

 

Te paard, te paard!

We zijn verraden!

De gemeenteraad heeft in een actuele motie besloten dat de Stuiverstraat voorlopig niet gesloopt of ontruimd mag worden. Het college van B&W moet eerst serieus onderzoek doen naar alternatieven voor sloop.

Desondanks heeft B&W nu een bouwvergunning afgegeven voor een flat in plaats van onze huizen!


 

Meer info over het verraad: klik hier.

 

Rijksmonumentendienst zegt: Stuiverstraat moet op monumentenlijst.
Gemeente Eindhoven zegt: Toch slopen!
Wat zegt U??

Stuivera2.jpg (26247 bytes)

Moeten deze mooie oude huisjes verdwijnen voor een parkeerplaats??
.

 

Stuiverstraat 82 t/m 88 bestaat uit vier prachtige oude arbeidershuisjes in Eindhoven, die met sloop bedreigd worden.
De panden zijn na jarenlange leegstand in 1993 gekraakt, en worden nog steeds door de toenmalige krakers bewoond.
De krakers en de buurt werken al die tijd al samen om de sloop tegen te houden, wat tot nu toe lukt.

 

Achtergrond:

 

De panden zijn rond 1880 gebouwd voor de chefs en de penningmeester van Sigarenfabriek Boelaers, die achter de panden lag.
Op die plek, in de achtertuin van de bedreigde panden, wil de gemeente nu een studentenflat laten bouwen door Vestide.
Hoewel maar weinig studenten zich een auto kunnen veroorloven, wil men er toch een flinke parkeerplaats bij aanleggen, speciaal voor de studentenflat.
Daarvoor wil de gemeente de huisjes slopen.

 

De overlap tussen de panden en de nieuwbouwplannen is namelijk maar een paar vierkante meter.
De nieuwbouw zou dus ook prima in de achtertuin kunnen, als de flat ietsje verschoven werd.

Of beter nog: als er een minder grote flat gebouwd werd.
De Stuiverstraat is een genoeglijk, maar smal straatje.
Zo'n massale flat als er nu gepland is, past niet goed in deze woonbuurt, met zijn kleine, oude huisjes.

Er is genoeg fysieke ruimte om een fatsoenlijk alternatief te ontwikkelen waar alle partijen zich in kunnen vinden, als de gemeente die ruimte maar geeft in de vorm van kansen.

 

Al jaren is er een patstelling:
Aan de ene kant wil de gemeente onze panden ontruimen en slopen, om er de studentenflat te laten bouwen.
Aan de andere kant proberen de bewoners en vele buurtbewoners de oudbouw te behouden, daarin gesteund door steeds meer groepen en instellingen, waaronder zelfs de gemeenteraad.

De bewoners willen de panden legaliseren, door ze te huren of kopen.

Achter onze panden ligt een enorm terrein, onder andere bestaande uit onze tuinen.
We beseffen dat dit terrein hoe dan ook gebruikt gaat worden. Als we meewerken, kunnen we de onze mooie oude huisjes misschien redden. Als we ook de tuinen proberen te redden, verliezen we alles. Dit is erg triest aangezien de tuinen een bijzonder groengebiedje in de binnenstad vormen, maar we zien in dat er geen keuze is.

Daarom streven we naar een compromis, waarbij de tuinen aan nieuwbouw opgeofferd worden, maar de oude pandjes behouden blijven.

Op die manier kunnen alle partijen eindelijk weer vooruit, in plaats van voor eeuwig in een patstelling te blijven hangen.
De gemeente en Vestide krijgen hun studentenhuisvesting, de buurt krijgt serieuze inspraak op de vorm van de nieuwbouw, de stad behoudt een aantal bijzondere panden voor het nageslacht, en wij krijgen eindelijk bestaanszekerheid.

 

Dit is duidelijk de beste oplossing voor iedereen.
Van alle kanten kwam er dan ook steun voor ons idee.
Zelfs de gemeenteraad eist van B&W dat de mogelijkheden tot behoud van onze panden moeten worden onderzocht.

Je zou dan ook zeggen dat het conflict van de gemeente met buurt en bewoners voorbij is, en dat we binnenkort kunnen beginnen met het renoveren van de panden. "Kat in het bakkie."

 

 

Niets lijkt echter minder waar te zijn.
Zoals gezegd: de gemeenteraad heeft het college van B&W opgedragen om te onderzoeken hoe de Stuiverstraat behouden kan blijven.

Het nieuwe college van B&W lijkt op dit moment echter een onderzoek te doen om aan te tonen dat de Stuiverstraat niet behouden kan blijven.

Er wordt duidelijk geprobeerd om de politieke steun voor de Stuiverstraat te vernietigen, zodat men ons snel kan ontruimen en slopen.

 

De Rijksdienst voor de Monumentenzorg en de gemeentelijke Monumentencommissie hebben al jaren terug geoordeeld dat onze panden zo bijzonder zijn, dat ze tot gemeentelijk monument verklaard zouden moeten worden. Dit onder andere omdat de panden een unieke Mansardekap hebben.

Een groot deel van de enorme politieke steun voor het behoud van onze panden, hebben we gekregen omdat we monumentwaardig zijn.

 

Wie schetst onze verbazing toen kort geleden bleek dat de gemeentelijke Monumentencommissie ineens opnieuw over ons had vergaderd, en nu ineens had besloten dat we toch maar niet monumentwaardig zijn!
De achterliggende redenatie was dat er voldoende vergelijkbare panden in Eindhoven staan.

Blijkbaar zijn er in de afgelopen drie jaar vele eeuwenoude panden bijgebouwd, of anders snappen we het misschien niet goed?
Wij zijn uberhaupt nergens bij betrokken. We zijn zelfs niet van de uitslag op de hoogte gesteld, en moesten het in de krant lezen. Dit terwijl wij de oorspronkelijke aanvragers van een monumentenstatus waren.

 

Nader onderzoek leerde ons dat er sprake is van doorgestoken kaart.

De gemeentelijke Monumentencommissie heeft simpelweg de opdracht gekregen om te oordelen dat onze panden toch maar niet monumentwaardig zijn.
Daar heeft deze commissie, die in naam onafhankelijk is, braaf gehoor aan gegeven.
Dat heeft men ook nog eens op een bijzonder smerige manier gedaan.
Let wel, dezelfde commissie was een paar jaar geleden nog van oordeel dat onze panden op de gemeentelijke monumentenlijst moesten komen.

Zo probeert men ons van onze politieke steun te beroven.
Of dit schimmige gebeuren een opzetje is vanuit de ambtenarij of vanuit de politiek, is ons niet duidelijk.

 

Daarnaast probeert de gemeente nog steeds aan de benodigde vergunningen te komen voor sloop en nieuwbouw. Juridische procedures hieromtrent lopen gewoon door.

Een bizarre gang van zaken.
Want het is niet alleen zo dat B&W hiermee regelrecht tegen een besluit van de gemeenteraad in gaat.
Het is bovendien zo dat de wethouder waaronder onze zaak valt, mevr. Schreurs, onder andere de volgende uitspraken heeft gedaan:

Het plan van Vestide is “ontzettend armoedig”. “Er wordt helemaal geen rekening gehouden met de bestaande bouw”.
(ED 28-6-2001)

"Ik vond dat ze die sloopvergunning eigenlijk niet af hadden mogen geven (...) Die situatie is heel ongelukkig."
"Het zou wenselijk zijn als dat gebeurde." [de oudbouw behouden en de nieuwbouw in de tuin]
"In eerste instantie heb ik daar ook voor gelobbyd, dat dat mogelijk zou zijn. (...) Ik heb het vrijdag nog aangekaart [bij Vestide]: is er echt geen ruimte? (...) Is er nou echt geen mogelijkheid om het op een andere manier te doen?"

"(...)Daarom is op dit moment de enige fatsoenlijke manier om het zo op te lossen dat alle partijen uiteindelijk in een situatie terecht komen waar ze gelukkig mee zijn."
Interviewster: "Dus een soort compromis."
Schreurs: "Nee, want er is geen compromis. Je kunt niet zeggen van we laten een half huisje staan."
Interviewster: "Nee nee, maar Vestide zou het compromis kunnen doen om het eventueel te verplaatsen, als zij dat willen."
Schreurs: "Ja, als ze het kúnnen."

(uitzending E-FM 23-6-2002)

 

Wethouder Schreurs zegt in hetzelfde interview dat ze de Stuiverstraat misschien niet kán behouden, omdat er een sloopvergunning is afgegeven aan Vestide.
De gemeente zou onbetrouwbaar zijn als zij haar verplichtingen niet na komt.

Dit is echter een misvatting.

De sloopvergunning is niet aan Vestide afgegeven, maar aan de gemeente zelf.

De gemeente mag zelf weten of ze zo'n vergunning uitvoert of niet. Vestide heeft daar in principe niets mee te maken.

Daarnaast gaan wij er van uit dat een betrouwbare overheid een democratische overheid is, die meer waarde hecht aan de wil van haar burgers en de uitspraken van de democratisch verkozen volksvertegenwoordiging, dan aan een jaren oud plan waarvan zelfs de initiator inmiddels heeft toegegeven dat het een slecht plan was.

Als je het interview van E-FM met mevrouw Schreurs goed bekijkt, en de feiten er naast ligt, is er geen enkele reden waarom de Stuiverstraat nog zou moeten wijken.

Het is echter maar de vraag of B&W zich werkelijk achter wethouder Schreurs opsteld, en of zijzelf wel het lef heeft om te staan voor wat ze heeft gezegd.

 

Download hier het interview van E-FM met wethouder Schreurs.
(MP3 geluidsfragment, 647 Kb, telephone quality)

Lees hier de volledige tegenargumentatie.

 

De voorlopige tussenstand:
Wie wil met ons de Stuiverstraat behouden?

Voor behoud:

 

 • Rijksdienst voor de Monumentenzorg

 • Tot voor kort: Gemeentelijke Monumentencommissie

 • Raadscommissie SOB

 • Gemeenteraad

 • 280 bezorgde burgers uit het hele land

 • Loesje, buurtcomité de Egeltjes, werkgroep de Oude Haven en anderen

 • Buurt & bewoners

Onbeslist:

 

 • College van Burgemeester en Wethouders

WB01569_.gif (193 bytes)?WB01570_.gif (184 bytes)

Tegen behoud als monument:
 • Sinds kort: Gemeentelijke Monumentencommissie

 

Hoe zit die steun voor ons in elkaar?

De buurt heeft met honderden handtekeningen laten blijken dat ze tegen de nieuwbouwplannen is, en voor behoud van de oude huizen.
Maar liefst zestig mensen hebben acht jaar geleden ook officieel bezwaar gemaakt tegen de bouwplannen. De gemeente gooide de meesten daarvan met smoesjes uit de procedure, maar nu, zeven jaar later, zijn 6 buurtbewoners nog steeds aan het procederen tegen de bouwvergunning. Dat kost deze mensen honderden guldens per persoon.

Driehonderd vijfenzestig mensen hebben tot nog toe hier een petitie verstuurd naar de gemeente of Vestide. Onder hen alleen al 51 mensen uit de Stuiverstraat!

Verder hebben onder andere de volgende individuen en organisaties onze petities getekend:

 • Myriam Daru (lid provinciaal team van het Monumenten Inventarisatie Projekt, medebelast met het inventariseren van Eindhoven; en van de provinciale begeleidingscommissie van het Monumenten Selectie Projekt)
 • Bestuur buurthuis de Blokhut
 • Leden Werkgroep Oude Haven
 • Buurtcomite de Egeltjes
 • Haagse Stadspartij
 • Cultureel centrum ACU
 • Kleintje Muurkrant
 • Stichting IMCO
 • Prof. dr. A.J. Beekman em.hoogleraar UvUtrecht
 • Hotel Bosch
 • Infocentrum Bollocks Amsterdam
 • Tijdschrift Ravage
 • Bestuursleden Zesde Kolonne
 • En zelfs mensen uit Noorwegen en België.

Ook de krakers procederen nog altijd tegen alle vergunningen die de gemeente nodig heeft om te kunnen slopen en bouwen. Daarbij is het Nederlands record gebroken: er is nog nooit een kraakpand geweest wat het zo lang vol heeft gehouden, ondanks onafgebroken procedures.

 

nieuwsinwijk.jpg (36394 bytes)
Buurtbewoners trotseren de regen om te protesteren tegen de sloop van de vier oude woningen.
Met excuses voor de vlekken op deze foto uit Groot Eindhoven uit 1996.
Heeft U misschien nog een beter exemplaar van deze foto, mailt U dan alstublieft naar ons door hier te klikken!

 

Niet alleen krakers en buurtbewoners staan achter behoud van de panden. Uit vele hoeken kwamen er steunbetuigingen: Via internet, via de post, via ingezonden stukken aan de krant, mensen die ons spontaan aanspreken op straat of aankloppen voor een praatje... Krant en radio besteden ook uit zichzelf regelmatig aandacht aan onze zaak.
Loesje heeft meerdere keren posters geplakt met de Stuiverstraat als onderwerp, en er is zelfs al een pseudo-antieke strip verschenen over ons en "den gemeenteklerken met hunnen verdroogden herschens".

 

Evengoed trekken deze gemeenteklerken zich daar niets van aan.
Via een schimmig spel met doorgestoken kaarten lijkt er nu alsnog naar een ontruiming toe gewerkt te worden.
Het gaat er al lang niet meer om of wij misschien gelijk hebben, of we misschien goede argumenten hebben of niet.
De gemeente heeft ooit verzonnen dat er sloop en nieuwbouw komt, en dus moet en zal die er komen, hoe dan ook!

 

We zijn niet alleen maar aan het procederen en protesteren, we zijn ook met constructieve voorstellen gekomen, hebben alternatieven op tafel gelegd.
Een reactie hebben echter we nog nooit gekregen.

B&W ziet luisteren blijkbaar als toegeven aan lastige buurtbewoners en krakers.
Het serieus nemen van democratische inspraakprocedures ziet ze als een afgang, die ten alle tijde voorkomen dient te worden.
Dat de rechter ons meerdere malen gelijk heeft gegeven interesseert haar niet; keer op keer dient ze dezelfde vergunningaanvraag gewoon nog een keer in.

Want stel je voor, straks moeten ze nog rekening gaan houden met de inwoners van Eindhoven!

 

Intussen wordt het steeds moeilijker om de Stuiverstraat nog voor sloop te behoeden.
We zijn nog lang niet uitgepraat, en hebben nog vele pijlen op onze boog.
Toch hebben we uw steun nu meer dan ooit nodig!

 


Bekijk het Gastenboek van de Stuiverstraat!

Of klik hier en teken het Gastenboek.

 

Als u wilt, kunt u zich abonneren op de Stuiverstraat-E-maillijst.
U krijgt dan steeds als we nieuws hebben via E-mail een berichtje van ons. Lees er meer over door hier te klikken.

 

Klik hier voor een kleine Flash-animatie

 

Voor de overzichtelijkheid van deze site: de achtergrond van alle pagina's met krantenartikelen is wit

De achtergrond van zelfgeschreven nieuwsberichten is groen

En de achtergrond van bezwaarschriften is steeds licht geel.