Juridische rimram

De juridische strijd voor het behoud van de panden gaat gewoon door. Op deze pagina vindt u een overzicht van de laatste hoger beroepen rond de Stuiverstraat.

 

Het laatste juridische nieuws

Vorige week dinsdag (5-2-2002) dienden de beroepen bij de Arrondissementsrechter, die we hadden ingesteld rond de bouwvergunning, de sloopvergunning en de kapvergunning. De uitspraak van die zaken krijgen we pas over een week of zes, maar het ziet er niet zo best uit.

Kapvergunning: Deze zaak gaat over onze belanghebbendheid. De gemeente zegt dat wij geen bezwaar mogen maken tegen kapvergunningen, omdat we krakers zijn, en dus geen tuin zouden kunnen hebben. Een rechter heeft ze daar al gelijk in gegeven, tijdens een Voorlopige Voorziening. Voor de duidelijkheid: dat is nieuw in Nederland. Tot nu toe had een kraker dezelfde democratische rechten als ieder ander. Op www.dse.nl/stuiverstraat\Kapvergunning.htm kunt u er meer over lezen, en op www.dse.nl/stuiverstraat\Kapberoep.htm kunt u ons beroepsschrift lezen, mocht u het naadje van de kous willen weten. De sfeer tijdens de zitting duidde er echter op dat de rechter vindt dat we geen procesbelang hebben, en daarom deze zaak zullen verliezen.

Bouwvergunning: Zoals we in het vorige Frontbericht al schreven, is dit een vreemde procedure. We zijn in beroep gegaan tegen het intrekken van de oude bouwvergunning. Waarom in godsnaam, we willen de bouwvergunning voor de studentenflat toch weg? Nou, die bouwvergunning is ingetrokken omdat we bezwaar zouden hebben tegen het bestemmingsplan "Eindhoven binnen de Ring", wat helemaal niet zo is. Eigenlijk is het een trucje van de gemeente om dezelfde bouwvergunning opnieuw af te kunnen geven met een Art. 19 procedure, waarbij ze zich aan veel minder regels hoeven te houden, en wij dus juridisch minder kans hebben om de vergunning tegen te houden. Daarom eisten we voor de rechter dat we het over de oude bouwvergunning blijven houden, en dat we antwoord op al onze bezwaren willen hebben. De bouwvergunning moet definitief weg, in plaats van dat er steeds een nieuwe wordt afgegeven. Ook hier lijkt het er echter op dat we de zaak gaan verliezen, omdat de rechter vindt dat we geen procesbelang hebben.

Sloopvergunning: Dit was de belangrijkste zaak. Met de sloopvergunning voor onze panden is van alles mis. Zo is een verplicht onderdeel van een sloopvergunning een gedegen asbestonderzoek. Terwijl de gemeente niet meer heeft gedaan dan even over de schutting de tuin in loeren, en dat dan vervolgens een gedegen onderzoek noemt. Bij deze zaak maken we wel een kans, denken we, maar de kans dat de rechter zegt dat dit feit niet belangrijk genoeg is om de hele sloopvergunning op te vernietigen, lijkt wat groter. Alles bij elkaar ziet het er dus niet zo best uit.

Maar goed, over een week of zes kunnen we de uitspraak van onze zaken melden.

Onze juridische strijd heeft steeds meer consequenties voor het hele Nederlandse recht. Daarbij valt een gevaarlijke tendens in het Bestuursrecht te ontwaren. Daarover heeft één van ons op persoonlijke titel een algemeen artikel geschreven, wat u hier vindt.

 

Allerlaatste nieuws:

We hebben de procedure tegen de kapvergunning verloren. Klik hier voor de uitspraak, die er op neer komt dat krakers in Nederland geen tuin meer kunnen hebben. We gaan waarschijnlijk verder procederen bij de Raad van State, hoewel dat een kostbare aangelegenheid is.

Ook ons beroep tegen de bouwvergunning hebben we verloren. Burgemeester en Wethouders kunnen nu dus een nieuwe bouwvergunning gaan afgeven met een artikel 19 procedure. Of ze dat ook gaan doen is nog niet zeker, aangezien de gemeenteraad intussen heeft geoordeeld dat onze panden voorlopig niet gesloopt moeten worden, en er eerst een degelijk onderzoek moet worden gedaan naar de mogelijkheid van alternatieven voor sloop.

Over de sloopvergunning is er nog geen uitspraak. Tot onze verbazing heeft de gemeente een paar weken extra de tijd gekregen om op vragen van de rechtbank te antwoorden omtrent een (volgens ons fictief) onderzoek naar de aanwezigheid van asbest op ons terrein. De rechtank heeft ons niet om een weerwoord gevraagd. Een vreemde gang van zaken. De zitting is immers al geweest.